Головна Навчання Наука Публікації Посилання

Моя викладацька діяльність

За час роботи в університеті я мав честь вести наступні курси:

 1. Математичні методи дослідження операцій (лекції, лабораторні роботи, 3, 4 курс ФІТБМК1).
 2. Функціональний та опуклий аналіз (лекції, практичні заняття, 3 курс ФІТБМК1).
 3. Сучасні методи розв'язування задач в дискретному програмуванні (лекції, лабораторні роботи, 4 курс ФІТБМК1).
 4. Моделювання та аналіз програмного забезпечення (лекції, лабораторні роботи, 4 курс ФІТБМК1).
 5. Технологія візуального програмування (лекції, лабораторні роботи, 5, 6 курс ФІТБМК1).
 6. Паралельне програмування для багатопроцесорних обчислювальних систем (лекції, лабораторні роботи, 6 курс ФІТБМК1).
 7. Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій (лекції, лабораторні роботи, 1 курс ФІТБМК1).
 8. Сучасні проблеми оптимізації (лекції, лабораторні роботи, магістри МФ4).
 9. Математичні методи оптимізації (лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, 4 курс ФІТБМК1).
 10. Математичне моделювання економічних систем (лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, 4 курс ФІТБМК1).
 11. Математичне програмування (лабораторні роботы, 2 курс економісти).
 12. Комп'ютерна графіка (лабораторні роботи, 2 курс ФІТБМК1, 4 курс хіміки).
 13. Інформаційні технології навчання (лабораторні работи, 5 курс ФІТБМК1, математики).
 14. Основи інформатики і обчислювальної техніки (лабораторні роботи 1, 2 курс економісти, 1 курс право, 2 курс РГФ2).
 15. Мережеві операційні системи (лекції, лабораторні роботи, ФПКПК3).
 16. Організація і функціонування апаратно-обчислювальних комплексів (лекції, лабораторні роботи, ФПКПК3).
 17. Сучасні офісні технології (лекції, лабораторні роботи, ФПКПК3).

Примітка:
1ФІТБМК – факультет інформаційних технологій та біомедичної кібернетики.
2РГФ – факультет романо-германської філології.
3ФПКПК – факультет повідвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.
4МФ – математичний факультет.

Головна Навчання Наука Публікації Посилання
©Gromozeka & Boris, 2005