Головна Навчання Наука Публікації Посилання

Наукові статті

 1. Лозова О.Г., Онищенко Б.О., Сиволовський І.М., Супруненко О.О. Про можливість реалізації директив технології OpenMP для мови програмування Ада // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2012. – № 5/2(59). – С. 6-11. (EEJET_5_2_2012_6_11. (pdf) (zip pdf))
 2. Онищенко Б.О., Супруненко О.О. Стандартизація проектів впровадження інформаційних комп’ютерних систем та технологій в медицину // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. – № 5/2(47). – С. 42-45. (EEJET_5_2_2010_42-45. (pdf) (zip pdf))
 3. Онищенко Б.О., Супруненко О.О. Управляючі мережі Петрі, як засіб моделювання та автоматизованого аналізу алгоритмічних конструкцій // Вісник Запорізького національного університету. – 2009. – № 1. – С. 197-203. (VZNU1_2009. (pdf) (zip pdf))
 4. Онищенко Б.О. Аналіз математичних моделей задач розподілу продукції між виробничими потужностями // Вісник Черкаського університету. – 2009. – № 172. – С. 52-58. (VCHU172_2009. (pdf) (zip pdf))
 5. Норкин В.И., Онищенко Б.О. Оптимизация надежности сложной системы стохастическим методом ветвей и границ // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 3. – С. 129-141. (CSA3_2008. (pdf) (zip pdf))
 6. Онищенко Б.О. Решение одной задачи стохастической глобальной оптимизации параллельным методом ветвей и границ на кластере // Компьютерная математика. – Вып. 3. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2005. – С. 153-160. (compmat3_2005. (pdf) (zip pdf))
 7. Norkin V.I., Onischenko B.O. Minorant methods for stochastic global optimization // Dagstuhl Seminar Proceedings. – Algorithms for Optimization with Incomplete Information, 2005. (Paper211. (pdf) (zip pdf), ExtAbstract211. (pdf) (zip pdf))
 8. Норкин В.И., Онищенко Б.О. Минорантные методы стохастической глобальной оптимизации // Кибернетика и системный анализ. – 2005. – № 2. – С. 56-70. (CSA2_2005. (pdf) (zip pdf))
 9. Норкин В.И., Онищенко Б.О. О методе ветвей и приближенных границ // Компьютерная математика. – Вып. 1. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2005. – С. 152-160. (compmat1_2005. (pdf) (zip pdf))
 10. Норкин В.И., Онищенко Б.О. О глобальной минимизации функций минимума методом минорант // Теория оптимальных решений. – Вып. 3. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2004. – С. 56-63. (teor3_2004. (pdf) (zip pdf))
 11. Норкин В.И., Онищенко Б.О. Метод ветвей и границ с минорантными оценками для решения задач стохастической глобальной оптимизации // Компьютерная математика. – Вып. 1. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2004. – С. 91-101. (compmat1_2004. (pdf) (zip pdf))
 12. Норкин В.И., Онищенко Б.О. О стохастическом аналоге метода глобальной оптимизации Пиявского // Теория оптимальных решений. – Вып. 2. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2003. – С. 61-67. (teor2_2003. (pdf) (zip pdf))

Тези конференцій

 1. Онищенко Б.О. Особливості реалізації паралельного алгоритму методу гілок та меж для багатопроцесорних систем з розділеною та спільною пам'яттю // Моделювання в електротехніці, електроніці і світлотехніці: Матеріали міжнародної науково-технічної конференції МЕЕС’10. – К.: ВГМУСЕ ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 15-17 вересня 2010. – с. 39–40.
 2. Онищенко Б.О., Небилиця А.Ю. Методика визначення координат світлової мітки з використанням методу гілок та меж // Матеріали другої міжнародної науково-технічної конференції "Інформаційні і моделюючі технології", Черкаси, 21-24 травня, 2009, С. 14.
 3. Онищенко Б.О. Особливості розпаралелювання методу гілок та меж // Матеріали першої міжнародної науково-технічної конференції "Інформаційні і моделюючі технології", Черкаси, 11-12 червня, 2008, С. 7.
 4. Онищенко Б.О. Застосування паралельних алгоритмів при реалізації методів глобальної оптимізації // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Актуальні проблеми аналізу і моделювання складних систем", Черкаси, 19-20 червня, 2007, С. 28.
 5. Триус Ю.В., Онищенко Б.О., Красношлик Н.О. Вивчення сучасних проблем оптимізації майбутніми прикладними математиками // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Актуальні проблеми аналізу і моделювання складних систем", Черкаси, 19-20 червня, 2007, С. 40-41.
 6. Онищенко Б.О. Об оптимизации надежности сети с помощью стохастического метода ветвей и границ // Тезисы международной научно-практической конференции "Принятие решений в условиях неопределенности 2006", Алушта, 12-23 сентября, 2006, С. 43-45.
 7. Сиволовський І.М., Онищенко Б.О. Розрахунок ефективного розміщення сервісних центрів з використанням технології паралельного програмування MPI // Матеріали V Всеукраїнської конференції молодих науковців "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці", Черкаси, 3-5 травня, 2006, С. 11.
 8. Сиволовський І.М., Онищенко Б.О. Використання технології паралельного програмування MPI для розрахунку ефективного розміщення сервісних центрів // Матеріали сімнадцятої наукової сесії осередку наукового товариства ім. Шевченка в Черкасах, Черкаси, 14-24 березня, 2006, С. 202-203.
 9. Онищенко Б.О. Решение одной задачи стохастической глобальной оптимизации параллельным методом ветвей и границ // Материалы VIII-ой международной научно-практической конференции "Наука и образование 2005", Днепропетровск, 7-21 февраля, 2005, т. 23, С. 52-54.
 10. Онищенко Б.О. Об обобщении минорантных методов стохастической глобальной оптимизации // Тезисы международной научно-практической конференции "Принятие решений в условиях неопределенности 2004", Тернополь, 25-30 мая, 2004, С. 45-47. (report1_ru(Ternopol).zip(pdf))
 11. Онищенко Б.О. Об обобщении метода глобальной оптимизации Пиявского // Материалы X-ой международной научно-практической конференции имени академика М. Кравчука, Киев, 13-15 мая, 2004, С. 472. (report1(KPI).zip(pdf))
 12. Онищенко Б.О. Пакет програм для решения задач стохастической глобальной оптимизации // Материалы IV-ой всеукраинской научно-практической конференции "Информационные технологии в науке, образовании и технике", Черкассы, 28-30 апреля, 2004, т. 1, С. 24-25.
 13. Онищенко Б.О. О минорантных методах стохастической глобальной оптимизации // Тезисы международной научно-практической конференции "Принятие решений в условиях неопределенности 2003", Алушта, 8-12 сентября, 2003, С. 140-141. (report1_ru(Alushta).zip(pdf))
 14. Триус Ю.В., Онищенко Б.О. Комп’ютерно-орієнтована система навчання курсу "Математичні методи оптимізації" // Матеріали третьої всеукраїнської конференції молодих науковців "Інформаційні технології в науці, освіті і техніці" (ІТОНТ-2002), Черкаси, 2002, С. 155–156.
 15. Триус Ю.В., Онищенко Б.О. Використання MATHCAD 2000 PROFESSIONAL для розв’язування задач оптимізації // Матеріали міжнародної конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження М.В. Остроградського, Полтава, 26–27 вересня, 2001, С. 46–48.
 16. Онищенко Б.О., Ковба І.В., Монова О.С., Шаповал Є.В., Триус Ю.В. Використання сучасних інформаційних технологій в курсі "Математичні методи оптимізації" // Тези доповідей другої всеукраїнської конференції молодих науковців "Інформаційні технології в науці, освіті і техніці" (ІТОНТ-2000), Черкаси, 18-20 квітня, 2000, С. 84.
 17. Онищенко Б.О. Інструментальний засіб для побудови тривимірних об'єктів // Тези доповідей всеукраїнської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді" (Родзинка'99), Черкаси, 13-14 травня, 1999, С. 38.
Головна Навчання Наука Публікації Посилання
©Gromozeka & Boris, 2005